Tjänster

Gå vidare in på våra undersidor för att läsa mer om de oika tjänsterna vi erbjuder.

Taksäkerhet/Skyddsanordningar
Taksteg, bryggor men även snörasskydd ingår i kategorin taksäkerhet.

Tak
Vi utför nylägger, omlägger eller reparerar de flesta tak.

Vattenavrinning
Vi reparerar, sätter upp nya hängrännor och stuprör, eller byter ut de gamla du har. Vi har också försäljning av det mesta inom vattenavrinning

Skorstenar
Till murade skorstenar behövs underbeslag, överbeslag och ibland även skorstensbåge.

Ventilation
Vi installerar och drar din nya ventilation.

Övrigt
Övriga produkter vi tillverkar och saluför är t ex: Fönsterbleck, fotplåt, gavellister, stosar och spiskåpor.
Har du egna önskemål om tillverkning av plåtprodukter? Kontakta oss.