Taksäkerhet/Skyddsanordningar

Sotaren ställer krav på taksäkerhetsutrustning såsom taksteg, bryggor men även snörasskydd ingår i kategorin taksäkerhet. Vår grossist levererar endast godkända tillträdes- och skyddsanordningar enligt myndigheternas bestämmelser.