Tak

Vi utför nylägger, omlägger eller reparerar de flesta tak. Plåttak kan se ut på många olika sätt allt från handfalsad bandtäckning till pannplåt. Även på tegeltak krävs en del plåtarbeten. T ex anslutningar vid takkupor, ränndalar och skorstenar.